Over ons

 

De Stichting It Fryske Hoars is opgericht in 1976 door ir. Kai (G.J.A.) Bouma uit Olterterp en ir. Anne Osinga uit Oenkerk. Op dat moment werden het Friese paard, de Friese krompanelen sjees en de bijbehorende cultuur in hun voortbestaan bedreigd. Hoars is een oud Fries woord voor paard, de naam van de stichting betekent ‘Het Friese Paard’.

De doelstelling van de Stichting ‘It Fryske Hoars’ is: ‘De behartiging van de belangen van het Friese paard en alle activiteiten die hiermee cultureel en historisch samenhangen, alsmede de instandhouding en het op schrift vastleggen van rijtuigen die historisch met het Friese paard zijn verbonden’.

Geschiedenis

In het begin van de jaren zeventig van de 20ste eeuw was het Friese paard in numeriek opzicht gedaald tot een zeer laag niveau. In het jaar 1970 was het aantal leden en begunstigers gedaald tot minder dan 1000. Het aantal dekkingen bedroeg dat jaar niet meer dan 407. Als gevolg van deze situatie was het edele Friese paardenras ernstig bedreigd in zijn voortbestaan.

In 1972 nam ir. Gerrit-Jan Anders (Kai) Bouma te Olterterp het initiatief om te komen tot een soort reddingspoging van het Friese paardenras. Tezamen met twee gelijkgestemde lieden, ing. Jan Bles uit Warga en ir. Anne Osinga uit Oenkerk, kwam het in 1976 tot de oprichting van de Stichting  “It Fryske Hoars” (Het Friese Paard). De stichting stelde zich ten doel de belangen van het Friese paard te behartigen en trachtte dit doel te bereiken door gelden beschikbaar te stellen voor alle gebeurtenissen en werkzaamheden die in het belang zijn voor de instandhouding, uitbreiding alsmede voor de verbetering van het Friese paardenras.

Van met name het fonds Nederlandse Veefokkerij (kortweg het Veefonds genoemd), gevestigd in Den Haag en gekoppeld aan de paardentoto, werd in de beginjaren van de stichting jaarlijks een forse financiële bijdrage ontvangen. Geld dat besteed werd om zaken die cultureel en historisch verbonden zijn met het Friese paard te subsidiëren. Zo werden er subsidies verstrekt aan ringrijderijen, de showgroep De Quadrille, het aangespannen rijden en andere hippische gebeurtenissen die bij hebben gedragen om de bekendheid van het Friese paard te bevorderen.

Sinds alles rond het Friese paard weer goed op de rails is komen te staan, beperken de activiteiten van de stichting zich voor het merendeel tot het, zowel in letterlijke als figuurlijke zin, in ere houden van het Fries Sjezenstamboek.

Stichtingsbestuur

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit:

Geert Lantinga, voorzitter

Tineke de Groot, secretaris

Fokke Jan Vonck, penningmeester.

 

 

 

 

 

 

 

 

Divi WordPress Theme